Worfklow

enova365 Workflow umożliwia w firmie organizację przepływu procesów biznesowych w formie elektronicznej. Dzięki enova365 Workflow otrzymasz narzędzie do sprawnego zarządzania procedurami, przyśpieszając proces przepływu dokumentów pomiędzy działami lub pracownikami. Na bieżąco uzyskasz możliwość podglądu dokumentacji w formie elektronicznej

Elastyczność modułu enova365 Workflow

  • łatwy dostęp do interfejsu umożliwiającego definiowanie procesów
  • możliwość automatycznego zakładania zadań do realizacji na za pomoca dostarczanych faktur kosztowych drogą mailową
  • nowy pracownik nie musi znać wszystkich procedur w firmie dzięki sprecyzowanym procesom
  • automatyczny mailing o oczekujących zadaniach
  • możliwość wdrożenia procesów z obszarów księgowych, handlowo-magazynowych, kadrowych lub korespondencji zewnętrznej